สินค้าน่าสนใจ

Beef Burger

฿160

Beef Grilled

฿300

Carbonara

฿140

Chicken Wing

฿90

Club Sandwich

฿120

Duck Grilled

฿280

Fish & Fried

฿90

Pesto Crab

฿160

Pork Burger

฿120

Pork Chop

฿240

Salad

฿90

Salmon Grill

฿280

ตะกร้าสินค้า

รายการอาหาร

จำนวน

ราคารวมทั้งหมด

สั่งซื้อ 1

ราคารวมทั้งหมด

สั่งซื้อ 0

ราคารวมทั้งหมด

0